Ich nadšenie z hry nás hneď pohltilo a spolu sme sa výborne bavili. Útek z nášho väzenia pre nich nebol žiadnou prekážkou. Veríme, že touto záľubou sa budú baviť aj naďalej.